చైనా అభివృద్ధి, ఎదుగుదల తిరుగులేనిది

నాగోయా : చైనా అభివృద్ధి, ఎదుగుదల తిరుగులేనిదని దాని చారిత్రిక నడక తెలియజేస్తోందని, ఈ విషయంలో తమ ఎదుగుదలను ఏ శక్తీ అడ్డుకోజాలదని చైనా విదేశాంగ మంత్రి

Read more

ట్రేడ్‌వార్‌ పరిష్కారవేదిక ‘జి20’

ట్రేడ్‌వార్‌ పరిష్కారవేదిక ‘జి20’ వాణిజ్య సుంకాల యుద్ధంపై పరిష్కారం కోసం అమెరికా చైనాలు కొంతముందు కురావడం ప్రపంచ దేశాలకు కొంత ఊరట నిచ్చే అంశమే. ప్రపంచానికి అమెరికా,చైనాద్వైపాక్షిక

Read more