కొత్త అధ్యక్షుడికి చైనా స్నేహగీతం

జో బిడెన్‌ను అభినందిస్తూ శుభాకాంక్షల సందేశం అమెరికాకు కొత్త అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్న జోబిడెన్‌కు చైనా స్నేహగీతం వినిపిస్తోంది. బిడెన్‌ పాలనలో అమెరికాతో చైనా సుహృద్భావ సంబంధాలు

Read more