193 ఉచిత ఎన్నికల గుర్తులను విడుదల చేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం

సంబంధిత నోటిఫికేషన్ విడుదల న్యూఢిల్లీః ఇటీవల కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వివిధ పార్టీలకు గుర్తులను ఖరారు చేయడం తెలిసిందే. అదే సమయంలో ఆటో, టోపీ, ట్రక్కు, ఇస్త్రీ

Read more