శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ తీపి కబురు

వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న ప్రతి భక్తునికి ఉచిత లడ్డు తిరుమల: శ్రీవారి భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా తీపి కబురు కానుకగా అందించింది.

Read more