సమైక్య బాట!

దేశం: ఫ్రాన్స్‌ సమైక్య బాట! ఐరోపా భవిష్యత్తును కొత్త మలుపు తిప్పే ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షఎన్నికలు ప్రపంచ రాజకీయ పరిశీలకులందరికి ఇప్పుడు ఎంతో ఆసక్తిగా మారాయి. అమెరికా, బ్రిటన్‌,రష్యా,

Read more