ఎవరెస్ట్‌ ప్రక్షాళనలో బయటపడ్డ నాలుగు మృతదేహాలు

ఖాట్మండు: ప్రపంచంలోనే అతిఎత్తైన శిఖరం ఎవరెస్ట్‌ ప్రక్షాళనలో భాగంగా నాలుగు మృతదేహాలను వెలికితీశారు. రెండు నెలల పాటు సాగిన ఈ ప్రక్షాళన కార్యక్రమంలో భాగంగా కొన్ని ఏళ్ల

Read more