ఫార్చ్యూన్ మేగజైన్ జాబితాలో 5గురు ప్ర‌వాస భార‌తీయులు

వివిధ రంగాల్లో సంప్రదాయ ధోరణులను కాల‌రాసి, సరికొత్త విధానాలను ఆవిష్కరిస్తూ, ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తున్న 40 ఏళ్ల లోపు యువతలో 40 మందిని ఎంచుకుంటూ ఫార్చ్యూన్ మేగజైన్

Read more