ఐదేళ్ల పాటు నిధులు బదిలీ చేయాల్సిందే..!

ప్రభుత్వానికి జలాన్‌ కమిటీ సిఫారసులు? ముంబయి: కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన బిమల్‌జలాన్‌ కమిటీ రిజర్వుబ్యాంకు మిగులు నిధులను నామమాత్రంగా మూడునుంచి ఐదేళ్లపాటు ప్రభుత్వానికి బదిలీచేయాలనిసూచించింది. రిజర్వుబ్యాంకు ఆర్ధిక

Read more