వృద్ధాప్యం శాపం కాదు.. అనుభవాల ఆస్తి

ఆదరిద్దాం చేయూత నిద్దాం విశ్వంలో విలువకట్ట లేనిది ఏదైనా ఉన్నదంటే అది ప్రాణం ఒక్కటే. మనకు జన్మనిచ్చి ప్రాణం పోసిన వారు యుక్త వయస్సులో తమ సుఖాల్ని,

Read more

వృద్ధుల ఆహార నియమాలు

ఒకానొక నివేదిక ప్రకారం ప్రస్తుత చైనా జనాభా 120 కోట్లలో మూడువంతుల పైగా 60 సంవత్సరాలు దాటినవారే. అదే సమయంలో ఆహారమే అద్భుతమైన, అన్నింటికన్న శక్తివంతమైన మందు

Read more