తానా ఛార్లెట్‌ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అన్నార్తుల కోసం ఫుడ్‌ డ్రైవ్‌

ఛార్లెట్‌ : ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (తానా) ఛార్లెట్‌ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అనార్తులకోసం ఫుడ్‌ డ్రైవ్‌ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. దాదాపు 10,000మందికి అవసరమైన ఆహార పదార్ధాలను

Read more

‘తానా’ ఫుడ్‌డ్రైవ్‌

అట్లాంటా: ‘తానా’ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఫుడ్‌డ్రైవ్‌ను ఘనంగా నిర్వహించారు.. చిన్నపిల్లలు కూడ పాల్గొనటం విశేషం.. ఆబాలగోపాలం అందరూ కలిసి పాల్గొనటం సంతోషంఆ ఉందని

Read more