డిటాక్స్‌ డైట్‌ తయారీ

ఆహారం-ఆరోగ్యం ‘డిటాక్స్‌ డైట్‌ మంచిదని, వారానికి ఒకసారి ఉపవాసం ఉంటే బాగుంటుందని, జీర్ణకోశానికి విశ్రాంతి ఇవ్వొచ్చని, శరీరంలో ఉన్న మలినాలను తొలగించొచ్చని.. ప్రతీ శుక్రవారం ఉపవాసం ఉంటారు.

Read more

గర్భిణుల నెలవారీ ఆహారం

గర్భిణుల నెలవారీ ఆహారం అదేమిటే తల్లీ! నెలలు నిండుతున్నాయి. ఒళ్ళంతా నీరేమిటి? అంటూ ఆదుర్దాపడుతోంది తొలిసారి గర్భం ధరించిన కూతురుని చూసి ఓ తల్లి! కడుపుతో ఉన్న

Read more