ఖైదీల కోసం ఎఫ్‌ఎం రేడియో సేవలు

హైదరాబాద్‌: త్వరలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జైళ్లలో ఖైదీల కోసం ఎఫ్‌ఎం రెడియోను తీసుకురానున్నారు. అయితే జైళ్లలో ఖైదీలకు సమాచారాం, వినోదం పంచేందుకు తెలంగాణ జైళ్లశాఖ ఆదివారం తొలుత

Read more