వరద సహాయంలోనూ రాజకీయమా?

రాజకీయ లబ్ధికై పేదల నోళ్లపై కొట్టడం ఇదేం రాజకీయం! ప్రకృతి చూడటానికి ఎంత ఆహ్లాదకరంగా అందంగా, ప్రశాంతంగా చూడముచ్చటగా ఉంటుందో ఒక్కసారి కన్నెర్ర చేస్తే దాని ఉగ్రరూపం

Read more