హైదరాబాద్ లో దీపావళి వేడుకల్లో ఐదుగురు మృతి

సోమవారం దేశ వ్యాప్తమగు దీపావళి వేడుకలు అంబరాన్ని తాకాయి. చిన్న , పెద్ద ఇలా అంత కూడా దీపావళి వేడుకలను ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకున్నారు. కాగా ఈ

Read more