మత్స్యకారుడ్ని లక్షాధికారిని చేసిన చేప

సముద్రపు వేటలో మత్స్యకారులకు అప్పుడప్పుడు అరుదైన చేపలు చిక్కుతుంటాయి. ఆలా చిక్కిన చేపలు వారిని రాత్రిరాత్రికే లక్షాధికారులను చేస్తుంటాయి. తాజాగా ఒడిశాలోని భద్రక్ జిల్లా ధామ్రాకు చెందిన

Read more