ఏపీ ప్రజలకు సీఎం జగన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు

సకల శుభాలు, సుఖ సంతోషాలు తీసుకురావాలని ట్వీట్ Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్  రాష్ట్ర ప్రజలకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ భోగి, మకర సంక్రాంతి

Read more