కోట్లా క్రికెట్ స్టేడియానికి అరుణ్ జైట్లీ పేరు

గతంలో ఢిల్లీ క్రికెట్ సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించిన జైట్లీ న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ క్రికెట్ కు జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చేందుకు కృషి చేసిన దివంగత అరుణ్ జైట్లీకి తగిన

Read more