ఏడాదిగా సొంత కూతురుపైనే అత్యాచారం..ఈ నీచుడ్ని ఏంచేయాలి ..?

సమాజం ఏమైపోతుందో అర్ధం కావడం లేదు. తమ కామ కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం కన్న బిడ్డలను సైతం వదలం లేదు కామపిశాచులు. ఇప్పటికే ఇలాంటి ఎన్నో ఘటనలు

Read more