అధిక క్యాలరీలతో ఊబకాయం

సాధారణంగా మనం రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో 3000- 3500క్యాలరీలు ఉంటుంది. అయితే నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం రోజుకి కేవలం 2000 క్యాలరీలు మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకోవాలి. ఇలా

Read more

లావు అవుతుంటే…

లావ్ఞ తగ్గాలనుకునేవారు సమతులిత ఆహారం తీసుకుంటూ, చక్కని ఎక్సర్‌సైజ్‌ చేస్తూ నువ్ఞ్వల నూనెతో శరీరాన్ని మసాజ్‌ చేసుకుంటే లావ్ఞ తగ్గి నాజూకుగా ఉంటారు. ముందు లావ్ఞ అవటానికి

Read more