రైతుల పింఛనుపైనే సియంగా తొలి సంతకం!

ప్రకాశం: ప్రకాశం జిల్లాలోని గిద్దలూరులో పవన్‌ కళ్యాణ్‌ బుధవారం ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. తాను ముఖ్యమంత్రిని ఐతే వెంటనే తొలి సంతకం రైతుల పింఛనుపైనే పెడతానని జనసేన

Read more