అదేపనిగా శుభ్రం వద్దు

చర్మ సంరక్షణ స్నానంతో సంబంధం లేకుండా రోజుకు రెండు , మూడు సార్లు ముఖం కడుగు కుంటే సరిపోతుంది. అదే పనిగా శుభ్రం చేసుకుంటే చర్మంపై నూనె

Read more

నాసిరకం సోప్‌లతో చర్మ సమస్యలు

ఏక్రీమ్‌ ఆప్లయి చేయాలన్నా ముందు ఫేస్‌వాష్‌ చేసుని ఆప్లయి చేస్తాం అంతేకాదు ఎక్కడికైనా ఇంటికి రాగానే ముఖం కడుక్కుంంటాం చికాకుగా వుంటుంది ఎక్కడకైనా కనుక రిలాక్స్‌ అవడానికి

Read more

ముఖం శుభ్రం చేసుకునే విధానం

ముఖం శుభ్రం చేసుకునే విధానం వాష్‌బేసిన్‌ వద్ద సబ్బు, టవల్‌ ఎప్పుడూ ఉండేలా చూడండి. సోప్‌ నాసిరకానిది కాకుండా చూసుకోండి. బీ ముఖం కడుక్కున్నప్పుడు టవల్‌తో రుద్దెయ్యకుండా

Read more