మచ్చల బాధ లేదిక !

అందమే ఆనందం యాక్నె , మొటిమల తాలూకు మచ్చలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయ? అయితే ఈ చిట్కాలను ప్రయత్నించండి.. తేనె లోని యాంటీ బ్యాక్తీరియాల్ గుణాలు చర్మానికి మేలు

Read more

ముఖం కడుక్కునే ముందు..

కొందరు తరచూ ముఖం కడుక్కోవడం చేస్తుంటారు. మర్ధన వంటి చేస్తుంటారు. ముఖం కడుక్కోవడానికి, మేకప్‌ వేసుకోవడానికి ముందు తప్పనిసరిగా చేతులు శుభ్రం చేసుకోవాలి. లేదంటే చేతులకున్న మురికి,

Read more