ఫేస్‌ప్యాక్‌లు సులభంగా..

కోడిగుడ్డులోని తెల్లసొనలో ఒక టీ స్పూన్‌ తేనె కలిపి ముఖానికి పట్టించి ఆరిన తరువాత కడిగినట్టయితే చలికాలంలో ఎండకు కమిలిన చర్మం తిరిగి తెల్లబడుతుంది. పొడిబారకుండా మృదువుగా

Read more