మాజీ సీఎం వ్యక్తిగత కార్యదర్శి పై కేసు నమోదు

ఫిక్సిడ్ డిపాజిట్ల నుంచి ఫోర్జరీ చేసి రుణం తీసుకున్నాడని ఫిర్యాదు Amaravati: మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యక్తిగత కార్యదర్శి పి మనోహర్ పై కేసు నమోదు అయ్యింది.

Read more