కలస, బందూరి ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకం

పనాజీ: కర్నాటకలోని బెళగావి, ధర్వాడ్‌, గడగ్‌ జిల్లాలో తాగునీటి సమస్యను తీర్చటానికి కర్ణాటక ప్రభుత్వం కలస, బందూరి ప్రాజెక్టును చేపడుతోంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్టు అనుమతులు కోసం

Read more