ముంచుకొస్తున్న పర్యావరణ ముప్పు!

ముంచుకొస్తున్న పర్యావరణ ముప్పు! మానవాళి సృష్టిస్తున్న అనర్థాలు, వాతా వరణంలో సంభవిస్తున్న పెనుమార్పు ల కారణంగా భూగోళంపై ఉష్ణోగ్రతలు గణ నీయంగా పెరుగుతున్నాయనే ఆందోళన సర్వత్రా వ్యక్తమవ్ఞతోంది.

Read more