ప్రమాదంలో పర్యావరణం

ప్రజావాక్కు   ప్రమాదంలో పర్యావరణం:సి.ప్రతాప్‌, శ్రీకాకుళం జీవకోటికి ప్రాణాధారమైన పర్యావరణం పెను ప్రమాదంలో పడి ఎప్పుడూలేనంతగా మానవాళికి సవాలుగామారింది. వాతా వరణ వైపరీత్యాలలో గ్లోబల్‌ వార్మింగ్‌ సమస్య

Read more