కామెంటేటర్‌గా రాణించవచ్చు..

ఇంగ్లీష్ భాషపై పట్టు సాధిస్తే అవకాశాలు ఇంగ్లిష్‌ కామెంటరీ ద్వారా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రేక్షకులకు చేరువకావచ్చు. మంచి కామెంటేటర్‌గా ఎదగడానికి ఇంగ్లిష్‌ భాషను సులభంగా, అవలీలగా మాట్లాడే

Read more