204 అక్రమనిర్మాణాల తొలగింపు

204 అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపు హైదరాబాద్‌: జిహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత కొనసాగుతోది.. నాలాలపై అక్రమగా నిర్మించిన నిర్మాణాలనుప్పటిదాకా 204 నిర్మాణాలను తొలగించారు.

Read more