హుందాతనాన్నిచ్చే సాలిటెయిర్‌ డైమండ్స్‌

ఆభరణాలు-అలంకరణ ఉద్యోగినులు సాధారణంగా తక్కువ నగలను ధరిస్తారు. అయితే ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగినుల అలంకరణ కోసం తయారయ్యే నగలు ఉన్నాయి. వాటి లో ప్రస్తుతం వస్తున్నది సాలిటెయిర్‌ డైమండ్స్‌.

Read more