జింబాబ్వే నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎమ్మార్సన్‌

హరారె: జింబాబ్వే నూతన అధ్యక్షుడిగా ఎమ్మార్సన్‌ మనంగ్వా నేడు ప్రమాణ స్వీకారం చూశారు. అనంతంర ఆయన  ప్రజలను ఉద్ధేశించి ప్రసంగిస్తూ వర్ణ, కుల, మత, రాజకీయ సంబంధాలను

Read more