11 లేదా 12వ తేదీల్లో వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి

ఆపై 24 గంటల్లోనే అన్ని రాష్ట్రాలకూ టీకా.. న్యూయార్క్‌: అమెరికా ప్రజలకు డిసెంబర్ 11 లేదా 12వ తేదీల్లో వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వస్తుందని టీకా తయారీని పర్యవేక్షిస్తున్న

Read more