చాకచక్యంతో ఎంబ్రాయిడరీ

చాకచక్యంతో ఎంబ్రాయిడరీ   ముందుగా డిజైన్‌ పూర్తి ట్రేస్‌ తీసాకనే ఎంబ్రాయిడరీ చేయాలి. పల్చటి పేపరు మీద నుంచి ట్రేస్‌ తీయడానికి కార్బన్‌ పేపరు వాడకూడదు. చీరకు

Read more