నేపాల్‌లో రాజకీయ సంక్షోభం

పార్లమెంటు రద్దు: వచ్చే ఏప్రిల్‌లో ఎన్నికలు ఖాట్మండు : నేపాల్‌ ప్రధానమంత్రి కెపిశర్మ ఓలి సలహాపై అధ్యక్షుడు బైద్యదేవి భండారి నేపాల్‌ పార్లమెంటును ఆదివారం రద్దుచేశారు. చట్ట

Read more