ఎన్నికల వ్యవస్థ లోపభూయిష్టం!

       ఎన్నికల వ్యవస్థ లోపభూయిష్టం! ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన భారతదేశంలో స్వాతంత్య్రం నుంచే ఎన్నికల ద్వారా ప్రజాస్వామ్య విలువలకు గట్టిగా పునాదులు వేసుకుంది.

Read more