జైళ్లకు ఎలక్ట్రికల్‌ ఫెజైళ్లకు ఎలక్ట్రికల్‌ ఫెన్సింగ్‌న్సింగ్‌

జైళ్లకు ఎలక్ట్రికల్‌ ఫెన్సింగ్‌ భోపాల్‌: రాష్ట్రంలోని అన్ని జైళ్లకు ఎలక్ట్రికల్‌ ఫెన్సింగ్‌ ఏర్పాటు చేయాలని మధ్యప్రదేశ్‌ సర్కారు భావిస్తోంది. 122 జైళ్లలో భద్రత పెంపు , చర్యల్లో

Read more