చెలి చిట్కా

చెలి చిట్కా మన వంట దినుసుల్లో విడిగా ఉపయోగించే ఈ యాలకులకు ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. మూత్రము సాఫీగా వస్తుంది. మనసును ఉల్లాసంగా ఉంచుతుంది. కడుపులోని

Read more