ఎక్కా వెంక‌ట్‌కు అంత‌ర్జాతీయ పుర‌స్కారం

తెలంగాణ అమెరికన్‌ తెలుగు సంఘం (టాటా) సమన్వయకర్త, అమెరికాలో ఫోర్డ్‌ కంపెనీ ఐటీ మేనేజర్‌ ఎక్కా వెంకట్‌కు మున్నురుకాపు అంతర్జాతీయ పురస్కారం లభించింది. మున్నూరుకాపు మాసపత్రిక ఐదో

Read more