ఏకశిలతో నిర్మితమైన అద్భుత రాతిగుహలు

ఏకశిలతో నిర్మితమైన అద్భుత రాతిగుహలు విశాఖపట్నం అందమైన పర్యాటక ప్రదేశం. ఇక్కడ అరకులోయ, అనంతగిరి వంటి మనోహరమైన ప్రదేశాలతోపాటు సింహాచలంవంటి దివ్య ఆలయాలు సందర్శకుల్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Read more