మేజర్‌ ప్రాజెక్టులు : 23, మైనర్‌ ప్రాజెక్టులు: 13

మేజర్‌ ప్రాజెక్టులు : 23, మైనర్‌ ప్రాజెక్టులు: 13 హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాల్లో మంత్రి ఈటల ప్రసంగం చేస్తున్నారు.. రాష్ట్ర ప్రజల మంచినీటి కష్టాలు

Read more

అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టిన ఈటల

అసెంబ్లీలో బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెట్టిన ఈటల హైదరాబాద్‌: తెలంఆణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా సోమవారం ఆర్థిక మంత్రి ఈటల బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

Read more