ఆ మత్తు నుంచి బైటకు రావడం చాలా కష్టం

  ఆ మత్తు నుంచి బైటకు రావడం  చాలా కష్టం 2007లో మిస్ ఇండియాగా ఎంపికైన ఈషా గుప్తా.. దశాబ్దకాలం గడిచినా ఇప్పటికీ తన అందాల మెరుపులను

Read more