ఆధార్ దుర్వినిగానికి చ‌ర్య‌లు

జయపుర: ఆధార్‌ సమాచారాన్ని ప్రభుత్వ సేవలకు కాకుండా ఎవరైనా ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగిస్తే వారిని శిక్షించాలని అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ కంప్యూటర్‌ ప్రొఫెషనల్‌‌ ఎడ్వర్ట్‌ స్నోడెన్‌ వెల్లడించారు.

Read more