ఏడుపాయల ఆలయంలో భక్తుల సందడి

కొల్చారం: ఈరోజు మాఘ అమవాస్యను పురస్కరించుకుని ఏడుపాయల వనదుర్గామాత ఆలయంలో భక్తుల సందడి నెలకొంది. పుణ్యస్నానాల కోసం బారీ సంఖ్యలో భక్తులు రావడంతో వారి కోసం అధికారులు

Read more