ఈదుల్‌ఫిత్ర్‌ అద్భుతమైన దినం

ఈదుల్‌ఫిత్ర్‌ అద్భుతమైన దినం రంజాన్‌ పర్వదినం – షేఖ్‌ అబ్దుల్‌హఖ్‌ నెలరోజుల ఉపవాసాలను విరమించిన శుభసందర్భంగా అల్లాహ్‌ ముస్లింలకోసం ఒక ఉత్తమదినాన్ని నిర్ధారించాడు. అదే ‘ఈదుల్‌ఫిత్ర్‌ రమజాను

Read more