కౌంటీజట్టుకు జాయిస్‌ గుడ్‌బై

కౌంటీజట్టుకు జాయిస్‌ గుడ్‌బై హైదరాబాద్‌: ఇంగ్లండ్‌ కౌంటీ జట్టుకు చెందిన ఎడ్‌ జాయిస్‌ తాను దేశవాళీ క్రికెట్‌ నుంచి తప్పుకుంటు న్నట్లు ప్రకటించాడు. ససెక్స్‌ జట్టు కెప్టెన్‌గా

Read more