భారత్‌ అమ్ములపొదిలో ఆగ్నేయాస్త్రం

భారత్‌ అమ్ములపొదిలో ఆగ్నేయాస్త్రం భారత ఆయుధ అమ్ములపొదిలో మరో శక్తివంత మైన అస్త్రం చేరబోతుంది. ఒడిశాలోని బాల సోర్‌వద్ద ఉన్న అబ్దుల్‌కలాంఐలాండ్‌ నుంచి సోమవారం ప్రయోగించిన అగ్ని-5

Read more