యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎడిన్ బర్గ్ కు రౌలింగ్ విరాళం

గతంలోనూ రూ.88 కోట్లు అందించిన రౌలింగ్ హైదరాబాద్‌: హాలీవుడ్ నవలా రచయిత్రి, బ్రిటిషర్ జేకే రౌలింగ్ తన పెద్ద మనసును చాటుకున్నారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఎడిన్ బర్గ్

Read more