ఆర్థిక పునర్మిర్మాణం దిశగా యువతను నడిపించాలి

ఏదేశమైనా అగ్రపథంలో దూసుకుపోవాలంటే ఆ దేశంలో శాంతి, సుస్థిరతలు అవసరం. అశాంతి, హింసవలన ఏదేశమూ అభివృద్ధి చెందలేదు. ఈ విషయాన్ని పాక్‌ లాంటి హింసోన్మాద దేశాలు, యుద్ధోన్మాద

Read more