ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో భయంకరమైన మానవతా సంక్షోభం!

తాలిబన్ల పాలనలో తీవ్రమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజలు ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌: తాలిబన్ల వశమైన ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో భయంకరమైన మానవతా సంక్షోభం కనిపిస్తోంది. తాలిబన్ల క్రూరమైన నిబంధనలు, వాటిని వ్యతిరేకిస్తే భయంకరమైన

Read more