పర్యావరణ గణేశులు… సిద్ధం

    హైదరాబాద్‌: వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో కొలువు దీరేందుకు గణనాథలు విగ్రహాలు సిద్ధమౌతున్నాయి. పర్యావరణానికి హాని కలిగించని మట్టి గణేశుడి విగ్రహాలు నగరంలో పలు స్టాళ్లలో

Read more